zondag 17 september 2017

Thema: terug naar school + Limo: ik kom op tijd, jij ook?

Wat kwam allemaal aanbod de voorbije weken?
 • kennismaking met de juffen, klasvriendjes, kentekens en klasvriend Oehoe
 • kennismaking met de vele hoeken in de klas, wat zijn de klasafspraken
 • in de boetseerhoek leren balletjes en worstjes rollen, in stukjes snijden van boetseerklei
 • samen met juf puzzelen
 • inschilderen van hun symbool en inoefen van een goede pengreep, de verfborstel terug in de juiste verfpot kleur stoppen
 • kleeftechniek inoefenen
 • musiceren: rood signaal: het is stil, groen: je  mag muziek maken
 • spelen met de grote Limoballen in de zaal
 • verhaaltjes binnen het thema
 • met de zandloper een toren bouwen totdat de tijd verstreken is.  Wie  bouwt de hoogste, laagste toren
 • We horen er allemaal bij, samen spelen is leuker dan alleen!
 • kennismaking met het speelplein
 • poppenkast: de eerste schooldag van Nellie en C├ęzar: komen ze op tijd?!
 • Zingen en dansen op het Limolied.
 • ...
Er komen nog sfeerbeelden op de schoolsite.  Veel kijkplezier!