Algemeen

De eerste keer naar school

In de peuter – 1 ste kleuterklas hechten wij veel belang aan twee sleutelbegrippen: welbevinden en betrokkenheid.  Het allerbelangrijkste is dat uw kindje graag naar school komt en dat hij/zij zich begrepen, geborgen en veilig voelt.  Als uw kindje graag komt dan gaat het ‘leren’ vanzelf. De peuters en de eerste kleuters zitten samen in een klas (= graadsklas) en dit biedt tal van voordelen: de jongsten leren van de oudsten, de klasgroep wordt uiteindelijk niet zo groot, oudsten leren zorg dragen voor de jongsten,...

 Op tijd

‘s Morgens gaat de poort open om 8u10, maandag om 9u00. Aanvang lessen om 8u25, einde om 12u00. In de namiddag gaat de poort open om 13u20. Aanvang lessen om 13u35, einde om 15u55 en op vrijdag om 15u00.  Wees op tijd! Dat is voor iedereen aangenaam. U komt de school binnen via de St-Jorisstraat (dat is de kleuterpoort) en u begeleidt uw kleuter tot aan het hekje.  De ouders komen niet op de speelplaats.
Ouders komen enkel de eerste dag mee tot in de gang.

Om 12u00 en om 15u55 komt u uw kindje afhalen aan de klasdeur. Eerst een handje aan de juf en dan naar huis.

Opvang

Er is ook opvang voorzien op school en dit van 7u10 tot 8u10, op maandag tot 9u00. ‘s Avonds van 16u15 tot 18u30.  De opvang wordt georganiseerd door de oudervereniging.Blijven eten op schoolIedere vrijdagmorgen wordt er voor de middagmalen (liefst gepast) geld in een gesloten omslag meegegeven. Gelieve daarop steeds naam, klas en reden van betaling te noteren.
Een warme maaltijd kost €3,50. Wie boterhammen meebrengt betaalt €1 (gebruik eetzaal, inclusief water/soep/melk)
Een drankkaart (15 beurten) kost €15.

Betalingen voor de maaltijden gebeuren enkel op vrijdagochtend,  en dit voor de week die volgt. Afwezigheden melden aan het secretariaat (059 50 22 97) voor 8u45. Als uw kindje die dag warm eet, kun je zo het eetgeld voor die dag terugkrijgen. Blijven eten op school

Iedere vrijdagmorgen wordt er voor de middagmalen (liefst gepast) geld in een gesloten omslag meegegeven. Gelieve daarop steeds naam, klas en reden van betaling te noteren.
Een warme maaltijd kost €3,50. Wie boterhammen meebrengt betaalt €1 (gebruik eetzaal, inclusief water/soep/melk)
Een drankkaart (15 beurten) kost €15.

Betalingen voor de maaltijden gebeuren enkel op vrijdagochtend,  en dit voor de week die volgt. Afwezigheden melden aan het secretariaat (059 50 22 97) voor 8u45. Als uw kindje die dag warm eet, kun je zo het eetgeld voor die dag terugkrijgen.


Dagverloop

Zo ziet onze dag er in grote lijnen uit:

·      Belsignaal, rij vormen op de stippen

·      Jassen uit en drankje, koekjes op de plank

·      Onthaal in de kring

·      Toiletbezoek

·      Vrije spel met aanbod van de juf

·      Opruimen

·      Jassen aan en koekje eten

·      Speeltijd

·      Jassen uit en drankje drinken

·      Toiletbezoek

·      Klassikale activiteit (verhaal, liedje, dansen,…)

·      Vrije spel met aanbod van de juf

·      Opruimen

·      Klassikale activiteit

·      Jassen aan en gaan eten

In de namiddag volgen we dezelfde routine, maar na de speeltijd spelen we niet meer in de hoekjes. Dan volgt er enkel nog een klassikale activiteit tot we naar huis gaan.

Koekjes en drankjes
Om 10u en om 15u hebben wij een koek/drank moment. Elke dag een gezond stukje fruit is een aanrader! Een koekje mag uiteraard ook, maar zonder chocolade en liefst niet teveel. Op vrijdag volstaat 1 tussendoortje.

Woensdag = fruitdag!
Op woensdag eten wij fruit. Nee mama en papa, de koekjes komen er dan echt niet uit! Ze blijven in mijn tasje, want op woensdag eten we gezond in ons klasje!

Bij een lekker tussendoortje, hoort ook een gezond drankje. We vragen dan ook om enkel water en/of melk mee te geven met uw kleuter naar school. Gesuikerde sapjes (fruitsap, appelsap, grenadine,…) en melk met smaakjes (chocolademelk, aardbeiendrank, melk met vanillesmaak,…) zijn niet toegelaten.

Proper zijn

Voor de nieuwe kindjes vragen we altijd of ze proper zijn. Dat is voor de klasgenootjes en de juf
 aangenamer en praktischer in de klaswerking.  Indien dit niet het geval is dan vragen we toch een zekere inspanning van thuis uit. Die wordt in de klas verder gezet. Samen lukt het ons wel! Indien het zindelijkheidsproces ondanks al uw inspanningen nog steeds niet vlot verloopt, vraag dan gerust onze zindelijkheidskoffer, die zit boordevol tips. 

Kindjes die al zindelijk zijn, maar toch nog eens een ongelukje durven hebben:

à  Gelieve in een plastiek zakje (naam erop) wat reservekledij te voorzien in de boekentas.

Kindjes die nog niet zindelijk zijn of waar we nog volop bezig zijn met de zindelijkheidstraining:

à  In de gang voor de toiletten staan plasboxen.

Uw kleuter krijgt zijn/haar eigen box. We vragen om hierin volgende zaken te voorzien: voldoende reservekledij, indien nodig pamperbroekjes, plastiek zakjes en een pakje vochtige doekjes.

Gelieve de box zelf in de gaten te houden en indien nodig aan te vullen.


Turnen
Op maandag en dinsdag turnen wij in een wisselbeurt samen met meester Thomas en juf Saskia. Iedere kleuter brengt turnpantoffels mee in een tasje met de naam overal duidelijk op.  De peuters hebben geen turnpantoffels nodig. Gelieve uw kleuter op deze dagen gemakkelijke kledij aan te trekken.

Doremi-mini
In september kan u zich ook abonneren op het tijdschrift Doremi-mini. Dit geven we dan mee als werkboekje voor de kindjes thuis. Dit is volledig vrijblijvend. De kostprijs wordt via de juf meegedeeld. Na september kan er niets meer besteld worden.

 Postmap
Soms krijgt uw kleuter een postmap mee naar huis met een brief in. Gelieve de map leeg te maken en de volgende schooldag terug mee te geven.

Werkjestassen
Soms krijgt uw kleuter een gele tas mee naar huis. Daarin geven we de knutselwerkjes mee. Gelieve de tas leeg te maken en terug mee te geven naar de klas zodat we hem opnieuw kunnen vullen!

Jarig? Hiep, hiep, hoera! 
Enkele dagen voordien spreken we samen een datum af wanneer we de verjaardag vieren in de klas.

De jarige mag op zijn/haar verjaardag iets lekkers meebrengen naar de klas, waar we met z'n allen kunnen van smullen, maar dit is zeker en vast niet verplicht!

Trakteren kan met een lekkere cake, een stukje taart, koekjes, een gezond stukje fruit,... Gelieve GEEN snoep mee te geven, alsook GEEN individuele cadeautjes om mee te geven in de boekentas.

De jarige wordt uitgebreid gevierd op zijn/haar verjaardag. De foto's van deze feestelijke dag, zullen terug te vinden zijn op onze blog via de website van de school.

We maken er alvast een heus feest van!

Foto’s
Graag ook een tweetal foto’s van thuis, met mama en papa en/of broer en zus. Deze foto’s zullen we gebruiken voor een fotoboek, zo creëer je een stukje thuis op school.

Nog enkele kleine puntjes van grote waarde:
- Naamteken alles: koekjes, drankjes, doosjes, jassen,  gilet, mutsen, zakje met reservekledij, boekentas, …
- Fopspeentjes blijven thuis, een knuffel mag mee.
- Als uw kindje een dag wel, een dag niet op school eet: geef dan een overzichtje mee per week.
- We drinken enkel water of melk! 
- Help je mee sparen voor de knabbelpuntjes? Die staan op de doosjes van Vitabis-koekjes. 
- Volg onze foto’s op de website en onze blog!
Zo, hopelijk hebben wij u hiermee al wat wegwijs kunnen maken in onze klas en indien u nog vragen hebt, steeds welkom onder onze vleugels!